Ofta omtalas offerkoftan som enbart negativ men kanske finns det ett syfte med den också? Kanske är offerkoftan där man hamnar efter man insett att man farit illa, men innan man *fått förmågan att ta ansvar för att förändra situation och perspektiv. Det är dock viktigt att offerkoftan inte integreras och blir en del av ens personlighet. Alla kan vi vara offer för situationer och omständigheter men det är när det blir ofta och under lång tid som det mister sin funktion och istället blir skadligt för personen. För att nyansera känslan och få mer perspektiv och kraft kan det vara värdefullt att fundera på om det finns något man även kan känna tacksamhet för. Om man kan känna tacksamhet också så är offerkoftan kanske inte så illa utan något man behöver ibland för att påminnas om vilka förändringar man behöver göra i sitt liv och för att finna empatin och förståelsen till sig själv. Att vara ledsen och sorgsen är naturliga och viktiga känslor som är viktiga att ta till sig men det behöver nyanseras med andra tankar också för att inte motverka framtida välmående.

/ Larry Andersson

*(Förmågan att ta ansvar är något som inte alla fått utan istället behöver få innan det ens är möjligt. Att efterfråga ett personligt ansvarstagande från den som inte har den förmågan kan skada personen och vara hämmande för personen och processen).