En ofta bortglömd faktor inom psykisk ohälsa är de anhöriga till dom som lider utav psykisk ohälsa. Ofta leder en psykisk ohälsa hos någon till mer eller mindre psykisk ohälsa hos de anhöriga. Ibland kan den psykiska ohälsan hos de anhöriga nästan bli värre för de anhöriga då de inte har någon kontroll och ingen vining eller lättnad. Med det menas med att de med psykisk ohälsa ofta har nån form av lättnad i sin psykisk ohälsa och exempel på dessa kan vara droger, självskadebeteende etc medan de anhöriga lever under en helt annan anspänning genom avsaknaden av ”lättnad” eller flykt.