Vi erbjuder kurser både för yrkesverksamma och för privatpersoner.

Medberoendeveckor för dig som är anhörig till någon med missbruk:

Under medberoendeveckorna får du som är anhörig insikter, kunskaper och verktyg i hur du förhåller dig till din familjemedlem eller vän som fastnat i missbruk. Du får kunskap om hur missbrukaren tänker och vad du kan begära av dig själv och missbrukaren. Du får även värdefulla tips och råd om hur du sätter gränser för dig och övriga familjemedlemmar. Vi går även igenom deltagarnas egna specifika frågor som är aktuella för just er. Målet med veckan är att du ska bli tryggare i din situation och att du får kunskap om hur du på bästa sätt kan hjälpa din anhöriga och ändå värna om dig själv och övriga relationer som annars riskerar att drabbas. Kontakta oss på info@samtalsterapeut.se för mer information och kursdatum.

Grundkurs i personlig utveckling:

Är du nyfiken på vad personlig utveckling kan göra för dig, din livskvalitet och för dina anhöriga? Grundkursen för personlig utveckling ger dig insikter om din självbild, självkänsla och ditt självförtroende och vad som påverkat den och vad du har vinning i att förändra. Kursen fokuserar på att ge dig en god in sikt i vilken självbild du har och hur den påverkar dig i relation till dig själv och inte minst i relation till andra.

Grundkurs i barnuppfostran:

För dig som ska bli eller redan är förälder och känner att du vill ge dig, den andra föräldern och ert barn så goda förutsättningar som möjligt.