Karpmans (drama) – triangel är ett bra verktyg för att reflektera över sitt eller sina roller och ifall man växlar mellan flera olika roller som kan förvirra både sig själv och andra. Mer information kommer inom kort.