Läkemedelsmissbruk bortförklaras ofta med rättfärdiganden om att det är bara mediciner. Här kommer mer information inom kort.