Konformitet betyder att en individ anpassar sig till en grupp för att passa in.